GeMİ-De, bir çocuğun resme olan inancıyla ortaya çıktı.

9 yaşındaki Deniz’in kendini ifade edebilmek ve iletişim kurabilmek için sürekli gemi resmi çizmesi ve renk olarak en çok maviyi tercih etmesi dikkat çekmişti. Bireysel eğitimin sanat temelli yapılandırılması ve ailesinin bu konuda Deniz’i desteklemesi hepimizin aynı gemide yer almasını sağladı.Deniz artık iletişim kurabiliyor ve kendini ifade edebiliyordu. Hem de Karanlığın Gözleri’ni dahi bizlere anlatabilecek kadar…

Bu inançla “Yelkenler Fora!” dedik ve maviliklere açıldık. Çocukluğu maviliklere götürebilmek için…

VİZYONUMUZ

Transdisipliner ve interdisipliner yaklaşımlar öncülüğünde değişime sürekli açık olan aile-çocuk yapısına yönelik topluma gelişimsel bir bakış açısı kazandırmak.

MİSYONUMUZ

Bilimsel ve etik ilkelerden ayrılmadan çocukların yüksek yararını gözeterek gelişim izlem ve müdahale desteği sunmak ve toplumdaki sağlıklı aile sayısını artırmak.

HEDEFLERİMİZ

  • Tipik, atipik ve riskli gelişim gösteren çocukların doğumdan itibaren 18 yaşına kadar gelişimsel değerlendirmelerini yapmak, ihtiyaç dahilinde gelişimsel destek programlarını uygulamak ve düzenli olarak gelişimsel izlemlerini gerçekleştirmek.

  • Aile sistemi içerisinde anne, baba, çocuk ve kardeş ilişkilerini inceleyerek toplumsal yaşamda süre gelen güncel sorunlara çözüm üretmek ve aileyi olası değişimlere hazırlamak.

  • Çocuk ve ebeveyn ile çalışacak olan uzmanları ve öğrencileri mesleki açıdan güçlendirmek.

  • Kurumsal eğitim hizmetleri ile çocuğa ve ebeveyne verilen hizmetin kalitesini artırmak.

  • Sosyal sorumluluk projeleri ve araştırma-geliştirme çalışmaları ile topluma fayda sağlamak.