PNG-GE.png

Bu hizmet 0-18 yaş aralığında tipik, riskli ya da atipik gelişim gösteren çocuğun bilişel, dil, motor, öz bakım ve sosyal-duygusal gelişiminin formal ve informal yöntemler ile -çocuğun yaşama, gelişme ve korunma hakkı gözetilerek- değerlendirilmesini ve olası riskli durumların en erken dönemde tespit edilmesini kapsar.

Gelişimsel Hizmetler

PNG-Mİ.png

Bu hizmet 0-18 yaş aralığında tipik, riskli ya da atipik gelişim gösteren çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarına yönelik erken müdahale basamakları kapsamında diğer sağlık çalışanları ile işbirliği içerisinde çocuğun ve ailenin desteklenmesini, uygulanan müdahale hizmetinin belirli aralıklarla izlenerek çocuğun yüksek yararı ilkesi kapsamında gerekli durumlarda müdahale programlarının yeniden yapılandırılmasını kapsar.

Müdahale ve İzlem Hizmetleri

PNG-DE.png

Bu hizmet 0-18 yaş aralığında tipik, riskli ya da atipik gelişim gösteren çocuğun gelişimsel, davranışsal ve eğitsel ihtiyaçları doğrultusunda hizmet veren kurumların, eğitimcilerin, uzmanların ve bu alanda eğitim görmekte olan üniversite öğrencilerinin yetkinliklerinin artırılması konusunda rehberlik edilmesini, sağlıklı ve güvenli oyuncak, oyun, yazılı materyal tasarlanması konusunda danışmanlık vermeyi kapsar.

Destek hizmetleri